четвъртък, 7 януари 2010 г.

The saddest Orthodox Christmas

Седем души са убити при стрелба срещу коптска църква в град Наг Хамади, провинция Кена, на 64 км от Луксор в полунощ на 6-и срещу 7-и януари. Трима мъже са открили огън от преминаващ автомобил срещу излизащи от църквата християни след края на коледната служба. Коптската Коледа се празнува на 7-и януари.
Египетското Министерство на Вътрешните Работи заяви, че вероятно атаката е отмъщение за извършено през ноември изнасилване на 12 годишно мюсюлманско момиче от християнин в същия град.
Епископ Киролос от епархията Наг Хамад каза, че убитите са шест вярващи и един охранител. Епископът е напуснал църквата минути преди стрелбата, след като е прекратил своята Коледна Меса с един час по- рано, заради получени заплахи. На мобилния си телефон той е получил съобщение: “Ваш ред е”. Вярващи от епархията му също са били заплашвани, а по улиците са им крещели: “Няма да ви позволим да празнувате!”
След изнасилването на 12 годишното момиче през ноември, мюсюлманските граждани на Наг Хамади и околните села са се бунтували в продължение на дни, като са повреждали и унищожавали християнски имоти.
От 70-те години, когато ислямският екстремизъм в Египет започва да нараства, започват и спорадични сблъсъци между мюсюлмани и членове на християнското малцинство. Най- тежките случаи обикновено са в бедни селски райони, като причина за споровете често са земя или жени.
Кена е един от най- бедните и консервативни райони на Египет, а град Наг Хамaди е известен с откритата през 1945 г. колекция от древни книги, наречени “Библиотеката от Наг Хамади”, известна и като “Гностически Евангелия” (на снимката).


Seven people were killed in a drive- by shooting outside a Coptic Christian Church in Nag Hamadi, Qena province, 64 km from Luxor, in the midnight of 6/7th January. Three men in a passing car opened fire on worshippers as they left a midnight Mass for Coptic Christmas.
Egypt’s Interior Ministry said they suspect the attack is in revenge for the rape of 12-year-old Muslim girl by a Christian man in the same town in November.
Bishop Kirollos of the Nag Hamdi Dioces said six churchgoers and one security guard were killed. The Bishop had left the Church just minute before the shooting, after he ended his Christmas Mass one hour early because of a threats. He got a message oh his mobile phone saying : “It is your turn.” His faithful were also receiving threats in the streets, some shouting at them: “We will not let you have festivities!”
After the rape in November Muslim residents of Nag Hamadi and neighboring villages rioted for days, and torched and damaged Christian properties in the area.
Since the 1970s, when Islamic extremism began to increase in Egypt, there have been sporadic clashes between Muslims and members of the Christian minority. The most serious cases are usually in poor, rural areas, where the trigger is often a dispute over land or women.
Qena is one of Egypt's poorest and most conservative areas. The Town of Nag Hamadi is best known as the area, where in 1945 was found a collection of early Christian Gnostic texts, popularly known as “The Nag Hammadi library” or “The Gnostic Gospels”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар